Tekelioğlu Cıvata; cıvata, somun ve özel bağlantı elemanları üretmek ve bu ürünleri pazarlamak amacıyla 2000 yılında kurulmuştur. Üretimimizin önemli bir kısmı, piyasalarda kolayca temin edilemeyen, müşterilerimizin standart ölçüler dışındaki cıvata, somun ve özel bağlantı elemanları taleplerini karşılamaya yöneliktir. Firmamız özel taleplere yönelik üretimine ek olarak standart ürünlerin üretimi alanında da uzmanlaşmıştır. Bugün Türk standartlarına (TSE) ve dünya standartlarına (DIN, ISO, ANSI) uygun olarak cıvata ve özel bağlantı elemanlarını, Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde 17000 m²  açık 10000 m²  kapalı alandaki fabrikamızda, sıcak dövme, soğuk dövme ve talaşlı imalat yöntemleriyle dünya kalitesinde üretmekteyiz. Ürettiğimiz ürünler, standartlar ve müşteri talepleri doğrultusunda, mekanik, boyutsal ve metalürjik özellikleri bakımından, laboratuarımızda kalite kontrol ekibimiz tarafından kontrol edilerek sertifikalandırılmaktadır.

        2011 yılında yurt dışı cıvata ve özel bağlantı elemanları ihtiyacını karşılamak amacıyla MVT Cıvata San. Tic. Ltd. Şti. kurulmuştur. MVT Cıvata, firmamızda üretilen ürünlerin yurtdışına pazarlanması konusunda firma misyonumuzu ve vizyonumuzu uygulayarak başta Avrupa olmak üzere dünya pazarında önemli bir yere sahip olmuştur. Bugün Avrupa, Asya ve Afrika'da toplam 75 ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz.

POLİTİKALARIMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

Tekelioğlu Cıvata; bağlantı elemanları imalatında kaliteden ödün vermeden üretim yapmayı, ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu sağlamayı, müşterilerimize uygun hizmet vermek amacı ile talep ve beklentilerini karşılayacak nitelikte sürekli gelişmeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda;
 • Müşteri memnuniyeti odaklılığı, etkin bir iletişim ile organizasyonun bütününe yaymayı,
 • Başarıya ulaşmak için teknolojik gelişmelerin takipçisi olup, bu doğrultuda sürekli yenilikler yapmayı,
 • Uygun kalitede ürünler üretmek için planlanan eğitim programlarıyla çalışanlarımızın yeterlilik seviyelerini sürekli arttırmayı,
 • Risk odaklı yaklaşım ve sıfır hata felsefesi ile hataları oluşmadan önlemeyi ve yapılan hataların tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almayı,
 • Kalite yönetim sisteminin yasal şartlara uygun çalışarak sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
Taahhüt ederiz.
01/24.12.2018


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ


Tekelioğlu Cıvata; ham maddelerin temini, üretimi, nakliyesi ve diğer hizmetlerin her aşamasında güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının sürekliliğini sağlamak amacıyla gerekli teknik, mali ve insani desteklerin sağlanması ve kayıpların en aza indirilmesini hedeflemektedir.

Bu kapsamda;
 • Çalışma ortamları ile süreçleri sağlıklı ve güvenli halde tutarak iş kazası risklerini en aza indirmeyi,
 • Çalışan sağlığını ön planda tutarak meslek hastalıklarını önlemeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliği risklerini belirleyip sistematik olarak yöneterek “Güvenli Üretim‘’ yapmayı,
 • Çalışanların katılımıyla güvenlik kültürünü yaygınlaştırmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin yasal şartlara uygun çalışarak sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
Taahhüt ederiz.

01/24.12.2018


ÇEVRE POLİTİKAMIZ


Tekelioğlu Cıvata; üretim aşamalarında çevre ilke ve hedeflerine ulaşabilmek için gerekli teknik gelişmeleri uygulayarak çevresel riskleri önleyecek bir kaynak ve atık yönetimi sistemi ile sürekli gelişmeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda;

 • Her bir üretim aşamasında oluşabilecek atık miktarlarını ve kaynak tüketimini tespit ederek gerekli destekler ile kontrol altına almayı, geri dönüşüm yöntemlerini geliştirerek çevreye mümkün olan en az zararı verecek şekilde yapmayı,
 • Çevre ve atık yönetimi konusunda çalışanlarımızı bilinçlendirmeyi,
 • Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde çevrenin korunması yönünde performansımızı sürekli geliştirmeyi,
 • Enerji, su ve geri dönüşümlü malzemelerin verimli kullanılmasını sağlayarak doğal kaynak tüketimimizi azaltmak için çaba sarf etmeyi,
 • Çevre performansını arttırmak, geri kazanım yöntemlerini geliştirmek için çevre yönetim sisteminin yasal şartlara uygun sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,

Taahhüt ederiz.

01/24.12.2018

GENEL MÜDÜR