KALİTE

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

     Tekelioğlu Cıvata; bağlantı elemanları imalatında kaliteden ödün vermeden üretim yapmayı, ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu sağlamayı, müşterilerine uygun hizmet verme amacı ile talep ve beklentileri karşılayacak nitelikte sürekli gelişmeyi hedeflemektedir.

 

Bu kapsamda;

 

 • Müşteri memnuniyeti odaklılığı, etkin bir iletişim ile organizasyonun bütününe yaymayı,
 • Başarıya ulaşmak için teknolojik gelişmelerin takipçisi olup bu doğrultuda sürekli yenilikler yapmayı,
 • Uygun kalitede ürünler üretmek için planlanan eğitim programlarıyla çalışanlarımızın yeterlilik seviyelerini sürekli artırmayı,
 • Tüm çalışanların, üretim süreçlerini iyileştirme çalışmalarına katılımını sağlamayı,
 • Risk odaklı yaklaşım, sıfır hata felsefesi ve proaktif politikalarla hataları oluşmadan önlemeyi ve yapılan hataların tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almayı,
 • Kalite yönetim sisteminin performansını ölçmek ve artırmak amacıyla çalışmalar yapmayı,
 • Kalite yönetim sisteminin yasal ve diğer şartlara uygun şekilde sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,

 Taahhüt ederiz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 

Tekelioğlu Cıvata; faaliyetlerinin tüm aşamalarında, çevre ilke ve hedeflerine ulaşabilmek için gerekli teknik gereksinimleri karşılayarak çevresel riskleri önleyecek bir kaynak ve atık yönetimi sistemi ile sürekli gelişmeyi hedeflemektedir.

 

Bu kapsamda;

 

 • Her bir üretim aşamasındaki kaynak tüketimini ve oluşabilecek atık miktarlarını tespit ederek gerekli desteklerle kontrol altına almayı ve bu doğrultuda, geri dönüşüm yöntemlerini geliştirerek çevreye verilebilecek zararları önlemeyi,
 • Çevre ve atık yönetimi konusunda çalışanlarımıza gerekli eğitimleri sunmayı,
 • Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde, çevrenin korunması yönünde performansımızı ölçmeyi ve sürekli geliştirmeyi,
 • Enerji, su ve geri dönüşümlü malzemelerin verimli kullanılmasını sağlayarak doğal kaynak tüketimini azaltmak için çaba sarf etmeyi,
 • Çevre performansını artırmak ve geri kazanım yöntemlerini geliştirmek için çevre yönetim sisteminin yasal ve diğer şartlara uygun şekilde sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,

 

 Taahhüt ederiz.

 

 

 

01/24.12.2018

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 

     Tekelioğlu Cıvata; ham maddelerin temininden başlayarak üretim, nakliye ve diğer hizmetlerin her aşamasında güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarını sunmak amacıyla gerekli teknik, mali ve insani desteklerin sağlanmasını ve kayıpların önlenmesini hedeflemektedir.

 

Bu kapsamda;

 

 • Çalışma ortamları ile süreçleri sağlıklı ve güvenli halde tutarak kaza, yaralanma ve çeşitli sağlık sorunlarının önüne geçmeyi,
 • Çalışan sağlığını ön planda tutarak mesleki hastalıkları önlemeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliği risklerini belirleyip sistematik olarak yöneterek “Güvenli Üretim‘’ yapmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin performansını ölçmek ve arttırmak amacıyla çalışmalar yapmayı,
 • Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği için gerekli eğitimleri almalarını sağlamayı,
 • Şirket bünyesinde güvenlik kültürünü çalışanların katılımıyla yaygınlaştırmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin, yasal ve diğer şartlara uygun şekilde, çalışan ve çalışan temsilcisinin katılımıyla sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,

 

 Taahhüt ederiz.


 

E-BÜLTENE KAYDOL